Turvalisus ja riigikaitse

Turvatunne on väga individuaalne ja seda riik tagada ei saa. Ka siis, kui on olemas turvatunne, ei pruugi olemas olla turvalisust. Riigi ülesanne on tagada oma kodanike turvalisus. 

Ühiskonna turvalisuse tagamine algab peale kodust, kus vanemad annavad oma lastele kaasa põhiväärtused. Olulisteks turvalisuse eelduseks olevateks põhiväärtuseks on ausus ja seadusekuulekus. 

Riigikaitse on samuti laiem kui sõjaline valmisolek. Riigikaitse oluliseks osaks on kodanike kaitsetahe ja kodaniku side riigiga.