Välismaal töötamine

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide töötajate vaba liikumist toetab töövõrgustik EURES (European Employment Services), mille tegevust Eestis Eestis koordineerib Eesti Töötukassa. 

Lisaks riiklikele töövahendusprogrammidele pakuvad rahvusvahelist tööturuteenust ka erafirmad. 

Tutvu, millega peaks arvestama välismaale tööle asudes.