Töötülid

Kui töötajal ja tööandjal tekib lahkarvamus, siis püütakse vaidlus lahendada poolte kokkuleppel.

Nii tööandjal kui töötajal on õigus pöörduda töövaidluskomisjoni, kui vaidlust pole võimalik kokkuleppe teel lahendada. Töövaidluskomisjon on moodustatud Tööinspektsiooni iga kohaliku inspektsiooni juurde. Töövaidluskomisjoni jõustunud otsus on täitmiseks kohustuslik. Töövaidluskomisjoni otsusega mittenõustumisel võib pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks kohtusse.

Teiseks töövaidlusi lahendavaks organiks on kohus.