Eraettevõtlus

Ettevõtluse vormid Eestis on aktsiaselts (AS), osaühing (OÜ), füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), täisühing (TÜ), usaldusühing (UÜ) ja tulundusühistu. Levinumad on kolm esimest. 

Ettevõtte õigusvõime tekib alates ettevõtte registreerimisest äriregistris