Ametiühing

Ametiühingu eesmärk on töötajate töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ja kaitsmine. Ametiühingusse kuulumine või mittekuulumine on vabatahtlik ning ametiühingusse kuulumise või mittekuulumise eest ei tohi inimese õigusi piirata.

Ametiühingu võivad asutada vähemalt viis töötajat.