Tööturg ja ettevõtlus

Eesti kodanikel on põhiseadusega sätestatud õigus tegelda ettevõtlusega ning koonduda tulundusühingutesse ja -liitudesse. Sama õigus on võrdselt Eesti kodanikega ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel.

Eesti kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Töötingimused on riigi kontrolli all.