Tervishoid ja sotsiaalvaldkond

Tervis on inimese kalleim vara, mida me sageli ei oska hinnata ja hoida kui see on olemas ning mida tihti ei ole võimalik taastada kui see on kadunud. 

Riigi roll kodanike tervise kaitsel on nii ennetustegevuste soodustamine kui ka kvaliteetse meditsiiniabi kättesaadavaks tegemine. 

Neile, kellel tervise halvenemise või muude asjaolude tõttu on elukvaliteet langenud, pakub riik sotsiaalset tuge.