Õigused, kohustused, vabadused ja piirangud

Eesti on demokraatliku riigikorraga vabariik, kus on põhiseadusega tagatud kodanike põhiõigused, vabadused ja kohustused.