Kodanikuühiskond, olme ja vaba aeg

Kodanikuühiskond - see on kodanikualgatus ja vabatahtlik tegevus. 

Kodanikuühiskond tähendab suutlikku avalikku sektorit, tugevat ärisektorit ja aktiivset kolmandat sektorit.