Haridus ja elukestev õpe

Kaasaegset elukorraldust iseloomustavad kiired muutused ühiskonnas ning tehnoloogia pidev areng, mistõttu on üha olulisem, et inimeste teadmised ja oskused käiksid nende muutustega kaasas. Nii muutuvad elukestev õpe ning haridus järjest olulisemaks.

Eestis on põhiseadusega tagatud kõigi õigus haridusele. Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. 

Elukestva õppimise peamisteks motivaatoriteks on suurem töö- ja endaga rahulolu, helgemad tulevikuperspektiivid, konkurentsivõime säilitamine ja kasvav sissetulek.