E-nõustamine

...

E-nõustamine

Vastame teie lõimumisalasele küsimusele kolme tööpäeva jooksul. Palun esitage oma küsimus e-posti teel info@integratsiooniinfo.ee ja jätke oma kontaktid, mille kaudu saaksime teile vastata.


Integratsiooni Sihtasutus nõustaja aitab Sul leida vastused Eestis elamist pudutavate teemade kohta nagu:

- eesti keele tasuta õppimise ja harjutamise võimalused ning teised Integratsiooni Sihtasutus pakutavad tegevused;

- Eesti Vabariigi kodakondsuse ja elamisloa taotlemine;

- Integratsiooni Sihtasutus korraldatavate  Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursused;

- alla viie aasta Eestis elamisloaga elavatele inimestele mõeldud kohanemisprogramm;

- töökoha leidmise ja ettevõtlusega alustamisena;

- haridus ja enesetäiendamisvõimalused;

- sotsiaalteenused ja –toetused.